BIAŁY WYWIAD

Biały wywiad, inaczej określany jako OSINT (ang. Open Source Intelligence), to forma legalnego wywiadu gospodarczego oparta o metodę pozyskiwania informacji z ogólnodostępnych źródeł m.in. takich, jak środki masowego przekazu, social media. OSINT, od wielu lat z sukcesem wykorzystywany jest przez agencje wywiadowcze, policję oraz prywatne firmy specjalizujące się w prowadzeniu wywiadów gospodarczych. Coraz częściej okazuje się niezbędny i bardzo przydatny w detektywistyce.

Cechą charakterystyczną białego wywiadu, jest wykorzystanie wyłącznie jawnych i etycznych metod pozyskania informacji, stąd nie może on być utożsamiany z nielegalnym szpiegostwem gospodarczym.

biały wywiad

Źródłem białego wywiadu są dane zawarte w ogólnodostępnych zasobach informacyjnych. Nie podlegają one ograniczeniom dostępu i nie są utajniane. Pozyskiwanie danych nie wiąże się ze stosowaniem nielegalnych działań wymagających przełamania barier (np. łamania haseł, podszywania się czy manipulacji), stosowanych przez agencje wywiadowcze czy organy śledcze.

Celem białego wywiadu, jest pozyskanie na rzecz konkretnego podmiotu bądź na własne potrzeby oczekiwanych informacji z ewentualnym zamiarem dalszego ich przetwarzania

Posiadamy niezbędne szkolenia, wiedzę i doświadczenie w zakresie uzyskiwania danych w ramach białego wywiadu.