SPRAWDZENIE NIANI LUB OPIEKUNKI

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się na zatrudnienie opiekunki dla swoich pociech. Bardzo ważne dla każdego rodzica jest to, aby osoba zajmująca się opieką nad ich dzieckiem była profesjonalna, uczciwa i w pełni nadawała się do powierzonych jej zadań. Najlepiej zatem sprawdzić taką osobę przed zatrudnieniem jej.

sprawdzanie niani

Nasze działania, w tym przypadku, skupiają się na uzyskaniu niezbędnych informacji w zakresie:

  • ustalenia faktycznych kompetencji niani/opiekunki, jej wykształcenia, odbytych szkoleń,

  • ustalenia nastawienia do dzieci i sposobu postępowania podczas nieobecności rodziców w mieszkaniu,

  • dotarcia do poprzednich pracodawców i zebranie informacji na temat jej zachowania
    w poprzednim miejscu pracy, okresu zatrudnienia, a także powodu zakończenia współpracy,

  • sprawdzenie najbliższego kręgu osób, z którymi przebywa niania/opiekunka.