WERYFIKACJA PRACOWNIKA PRZED ZATRUDNIENIEM

Weryfikacja przeszłości pracownika przez detektywa polega na ustaleniu, czy kandydat do pracy jest prawdomówny w swoim CV i podpisywanych oświadczeniach. W ramach usługi detektywistycznej oferuję:

  • sprawdzenie rzeczywistych przyczyn rezygnacji kandydata z poprzedniej pracy lub uzyskaniu informacji o okolicznościach, które doprowadziły do jego zwolnienia;
  • informacje o poziomie kompetencji kandydata w poprzedniej pracy, jego osiągnięcia w pracy;
  • potwierdzenie poziomu uczciwości i profesjonalizmu w różnych aspektach pracy;
  • dowody wad i złych nawyków, takich jak alkohol, palenie papierosów, narkotyki lub hazard;
  • relacje z innymi pracownikami, przełożonymi.

weryfikacja pracownika