SPRAWY KARNE

W ramach usługi detektywistycznej udzielamy pomocy klientom w wyjaśnianiu toczących się spraw przed Policją czy Prokuraturą. Nasze czynności skupiają się na zbieraniu wszelkich możliwych dowodów mogących oczyścić potencjalnych podejrzanych.

sprawy karne

W ramach działań podejmujemy próby ustalania świadków mogących posiadać wiedzę na temat zdarzenia lub okoliczności, które nie są znane dla Policji czy Prokuratury. Podczas przeprowadzanych w terenie wywiadów środowiskowych zbieramy informacje, które mogą docelowo wpływać zarówno na zmianę kwalifikacji czynu, a nawet odstąpienie od ukarania osoby. Realizując nasze czynności wykonujemy:

  • analizę posiadanych i dostarczonych przez klienta materiałów sprawy (kserokopie),
  • formułujemy hipotezy i przedstawiamy plan czynności, które należy wykonać w ramach poszczególnych założeń,
  • zapewniamy pomoc w opracowywaniu pism procesowych,
  • pomagamy w sporządzaniu wniosków dowodowych do organów prowadzących postępowanie przygotowawcze,
  • pomagamy w opracowywaniu skarg na prowadzone czynności procesowe,
  • pomagamy w opracowywaniu zażaleń na postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa lub postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa,
  • na podstawie analizy dostarczonych kserokopii materiałów i bezpośrednich rozmów z klientem formułujemy oraz wskazujemy ewentualne nieprawidłowości techniczne bądź procesowe występujące w sprawie, które mogą być istotne podczas rozpatrywania zażalenia przez Sąd bądź Prokuraturę.